Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Beseda o chráněném bydlení ve Skutči

Domov na hradě Rychumburk vás zve na BESEDU O ZAMÝŠLENÉM PROJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V RODINNÉM DOMĚ V ULICI OSADY LEŽÁKŮ VE SKUTČI.
Při besedě bude představen záměr a budou odpovězeny otázky týkající se chráněného bydlení.
Beseda se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 18 hodin ve školní jídelně Osady Ležáků 862.
Na setkání s vámi se těší pracovníci Domova na hradě Rychumburk a hosté.