Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Vážení přátelé vzdělávání a rozvoje regionu,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, radost blízkých srdcí a příliv kreativní energie do dalších aktivit v roce 2017. Děkujeme, že vám budoucnost vzdělávání a rozvoj našeho regionu nejsou lhostejné.

Kancelář MAS a realizační tým MAP

 

Co chystá MAS SKCH, z.s. pro mateřské a základní školy na svém území?

Všechna vzdělávací zařízení napjatě očekávají výzvu ohledně tzv. šablon, tj. předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jedná se o již ověřenou cestu, jak školy dosáhnou na tolik potřebné finance určené např. na společné vzdělávání dětí a žáků tím, že umožní personální posílení pedagogického sboru např. o školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta, příp. chůvu v mateřské škole.

Důležitou oblastí je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Pro školy mateřské se jedná o novinku, i proto Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. zajistí vyškoleného pracovníka, který bude školám k dispozici, aby jim poradil se správným vyplněním a s následnými povinnostmi, které z projektu vyplývají. Mezi zajímavé aktivity určené pro základní školy bude patřit např. podpora čtenářských klubů nebo klubů zábavné logiky a matematické gramotnosti, ale také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, nebo setkávání a rozvoj spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

ŽÁDOSTI O DOTACE ORGANIZACÍ ZÁJMOVÉHO, NEFORMÁLNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, pokud budou žádat v Integrovaném regionálním operačním programu za účelem pořízení, vybavení učeben, stavebních úprav apod., MUSÍ BÝT V SOULADU S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM (MAP) ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP CHRUDIM.

Pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávací organizace to tedy znamená, že svůj záměr musí poslat na emailovou adresu: mestoluze@seznam.cz, abychom jej mohli zařadit do seznamu investičních priorit v rámci Místního akčního plánu ORP Chrudim. Tím splní podmínku přijatelnosti a budou moci žádat. Jakmile nás zkontaktují, obratem se jim ozveme s požadovanými údaji.

Výzvy jsou plánovány už od července 2016, proto uvedená informace spěchá.

Nemáme zatím k dispozici kompletní databázi uvedených organizací. Její vytvoření je předmětem čerstvě zahájeného projektu MAP v ORP Chrudim, proto se na Vás touto cestou obracíme. Zařízení budou potřebovat souhlas zřizovatele s realizací projektu.

Doplňující informace najdete na: http://maporpchrudim.cz/?page_id=2291

Předpokládaná struktura investičního záměru bude obsahovat: název projektu, identifikační údaje vzdělávacího zařízení, stručný popis záměru, finanční požadavek, plánovaná doba realizace, souhlas zřizovatele, souhlas okolních škol a zařízení (čím více škol apod. bude zařízení využívat, tím více bodů získá v žádosti o podporu).

Váš investiční záměr musí zohlednit klíčové kompetence v oblastech: komunikace v cizích jazycích, oblast technických a řemeslných oborů, přírodních věd, oblast práce s digitálními technologiemi.

MAS SKCH, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

Pavel Bezděk, předseda MAS SKCH, z.s.