Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Mariánský sloup

Mariánský sloup (obrázek jpg)Roku 1765 koupila obec 12 velkých a několik menších soch a pláteníci darovali sloup, který byl zhotoven v Praze. Pro nedostatek peněz jej však sestavil teprve po roce 1815 V.Čermák z Chrasti.

Sochy představují Sv.Václava, Josefa, Floriána, Ludmilu, ve středu stojí socha P. Marie na zeměkouli (Immaculata).

Na podstavci najdeme městský znak a nápis: „Nákladem Společného Miestienstwa Roku 1820“.

Celková výška sloupu je 9 metrů.

Kostel sv. Václava – Lažany

Kostel sv. Václava - Lažany (obrázek jpg)

 • Kostel je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem, lichoběžníkovou kaplí, obdélníkovou předsíňkou a hranolovitou věží.
 • Věž nahoru se úžící, podvěží sklenuto křížovou klenbou.
 • Na stěnách renesanční malované znaky Trčků a Berků.
 • Hlavní oltář na kamenné gotické menze, na stěně obraz sv.Václava.
 • Na nástavci obraz sv.Ludmily, boční oltář sv.Víta (kolem r.1700).
 • Kazatelna z let 1650-*1670.
 • Obrazy křížové cesty z let 1780-1790.
 • Varhany s řezanými postranicemi (po r.1700).
 • V presbytáři sedm kamenných valdštejnských, znakových a nápisových náhrobků ze 16.století.
 • Nápisový náhrobník z bílého mramoru z r. 1601.
 • Barokní brána z r. 1799 je završena volutovým štítem, uprostřed se sochou sv.Václava a po stranách sv.Josef a sv.Jan Nepomucký.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (obrázek jpg)

 • Rozsáhlé opravy provedeny v letech 1756-1766.
 • Schody ke kostelu jsou z roku 1765, litinové zábradlí z r. 1890. Střecha věže byla opravována roku 1972, kostelní zeď r. 1985.
 • Hlavní oltář rokokový, rámový (kopie Brandlova obrazu ve Vysokém Mýtě).
 • Po straně oltáře sochy sv.Petra a Pavla z 18.st.
 • Boční oltáře P.Marie z r. 1761 a Jana Nepomuckého z r. 1769.
 • Renesanční pískovcová kazatelna z let 1560-70.
 • Varhany z roku 1738, rekonstruovány v roce 1998.
 • Cínová křtitelnice z roku 1318, mramorová kropenka po r. 1600.
 • V presbytáři fragmenty nástěnné malby z počátku 16.století.

 

Kostel Božího Těla – špitální

Kostel Božího Těla – špitální (obrázek jpg)

 • Vystavěn v roce 1391, gotická stavba. Stavitelé Pešek a Ješek Lútkové z Nového Města pražského. Opravován v letech 1312, 1835,1935.
 • Kostel je jednolodní.
 • Zařízení nevýznamné.
 • Na hlavním oltáři obraz z roku 1740.
 • V presbytáři náhrobníky z konce 16.století.

Historie města

Nálezy hlazených kamenných klínů, sekeromlatů, šipek apod. dokazují, že značná část Skutečska byla osídlena již v mladší době kamenné. Písemně je Skuteč doložena ve 13. století, k roku 1289.

Stará osada Skuteč ležela na nejbližší obchodní cestě, vedoucí z Chrudimě na Trstenickou stezku. Ves byla povýšena na město pravděpodobně v I. polovině 14. století. Kromě rychtáře mělo město také purkmistra a konšely. Mělo hrdelní právo a soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. Skuteč trpěla drancováním v třicetileté válce jak císařskými tak i švédskými vojsky. V květnu 1862 sežehl požár celou východní část náměstí a dnešní Heydukovu ulici. V srpnu 1867 úplně shořela západní část náměstí a přilehlé části. Při posledních dvou požárech shořelo 306 domů a 120 stodol, chlévy atd. Po požáru v roce 1867 byly podsíně (podloubí) domů na náměstí zazděny.

V minulosti se Skuteč řadila mezi větší města v kraji. V roce 1843 zde žilo 3620 obyvatel. Již v roce 1878 byla postavena nová školní budova na náměstí (dnes budova městského úřadu). Měšťanská škola chlapecká byla zřízena v roce 1894 a o tři roky později byla otevřena měšťanská škola dívčí, od r. 1883 byla v provozu průmyslová škola pokračovací, později učňovská. Od roku 2000 je ve Skutči i Jazykové gymnázium Václava Jana Tomáška. Město Skuteč je známé obuvnickou tradicí a kvalitní skutečskou žulou.