Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Program abonmá

Předprodej abonmá pro podzimní divadelní cyklus 2017 zahájíme v pondělí 15. května od 7 hodin na internetu (http://vstupenky.skutec.cz) nebo osobně na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč (nikoli v TIC v Městském muzeu Skuteč).

Dále půjdou do prodeje vstupenky na jednotlivá divadelní představení z kategorie TOP 3. Jedná se o hry, které jste vybrali v rámci ankety o nejúspěšnější dosud uváděné hry.

Cena abonentky je 1200 Kč a cena jednotlivých vstupenek je 300 Kč.

Podzimní divadelní abonmá:
KRÁSKA A ZVÍŘE – pátek 22. září 2017
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH – pondělí 2. října 2017
HOŘÍ, MÁ PANENKO – úterý 14. listopadu 2017
NORA (DOMEČEK PRO PANENKY) – pátek 1. prosince 2017
ŘEDITELSKÁ LÓŽE – leden 2018 (termín bude upřesněn)

Top 3 hry:
A DO PYŽAM! – úterý 12. září 2017
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pondělí 23. října 2017
HRDÝ BUDŽES – středa 8. listopadu 2017

Program pro podzimní divadelní cyklus 2017 (PDF)

Jarmarky

Jarmarky v roce 2016

  • Májový jarmark – 21.5.2016
  • Posvícenský jarmark – 20.8.2016

V roce 2016 bude jarmarky organizačně zajišťovat pan Jiří Němec, kterého můžete kontaktovat na
jiri.nemec@leonet.cz nebo telefonicky 602 482 882.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně jarmarků nás kontaktujte:
Lenka Frídlová
Tel.:469 326 487
Mob.: 731 557 477
lenka.fridlova@skutec.cz

Ceník hlášení a podmínky provozu městského rozhlasu

Rozhlasová relace bude vyhlášena, pokud bude text relace doručen do 9.00 hod. požadovaného dne vyhlášení a to osobně, telefonicky či e-mailem. V případě, že požadovaná relace bude doručena v jakoukoli pozdější denní dobu a bude požadováno její vyhlášení ještě v den doručení, bude účtována jako expresní rozhlasová relace, dle následujícího ceníku.

CENÍK VYHLÁŠENÍ RELACÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM

Objednávky relací přijímá odbor kultura a školství Městského úřadu Skuteč:
Lenka Frídlová, tel. 469 326 487, mobil: 731 557 477
e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz
nebo Matěj Zelinka, tel. 469 326 486, mobil: 731 557 422
e-mail: matej.zelinka@skutec.cz

Poplatky za hlášení se hradí na pokladně ekonomického odboru.

Zdarma jsou vyhlašovány kulturní, sportovní či společenské akce pořádané Městem Skuteč nebo místními spolky, školami apod. a další informace důležité pro občany.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

e-vstupenka (vstupenka) opravňuje pouze k jednomu vstupu.

Po začátku představení není vstup do hlediště povolen. Jakýkoliv cizí zásah, pozměňování a úpravy činí vstupenku neplatnou. Její falšování či kopírování je trestné. Zakoupenou vstupenku nelze přijmout zpět či vyměnit. V případě ztráty, odcizení, poškození či zničení vstupenky náhrada není možná. V místě konání představení je držitel vstupenky povinen dodržovat pokyny pořadatelské služby. Platí přísný zákaz vnášení zbraní a ostatních nebezpečných předmětů, alkoholických nápojů, toxických a jiných omamných látek do prostor Kulturního klubu Skuteč. Diváci, kteří přijdou v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek nebo v silně znečištěném oděvu, nebudou do sálu vpuštěni. Město Skuteč nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví držitele vstupenky, pokud budou způsobeny nezákonným, nevhodným či nezodpovědným chováním držitele vstupenky či ostatních přítomných osob. Město Skuteč a osoby provozující či vykonávající představení si vyhrazují právo jakéhokoliv jeho záznamu. V případě zhotovení fotografických, filmových, video a jiných záznamů během představení nebo v souvislosti s ním dává držitel vstupenky souhlas s jejich použitím bez požadavku finanční náhrady. Město Skuteč si vyhrazuje právo na změnu programu či zrušení představení. V těchto případech lze nárok na vrácení vstupného uplatnit do 15 dnů osobně, elektronickou poštou, či telefonicky v centrálním předprodeji Města Skuteč na Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč, tel: 469 326 486 – 487, vstupenky@skutec.cz. Vstupné lze vrátit v hotovosti, složenkou, nebo bankovním převodem.
Náhrada zvláštních nákladů (např. ubytování, či jízdní výlohy) se neposkytuje. V průběhu představení platí pro návštěvníky přísný zákaz fotografování a pořizování audio či video záznamů. Zakoupením vstupenky stejně tak jako jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NEKOPÍRUJTE VSTUPENKU ANI E-VSTUPENKU!

E-vstupenka je plnohodnotnou vstupenkou, a její držitel s ní nakládá na vlastní zodpovědnost.  E-vstupenka obsahuje jedinečné číslo a jedinečný čárový kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu pouze jednou a jen při prvním použití. V případě kopírování vstupenky a e-vstupenky se tak držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn na představení a ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál, či kopii.

E-vstupenka je po vytištění z internetu neprodejná.

Vstupné je osvobozeno od DPH podle § 61e) Zákona č. 235/2004 Sb.

Šeucouská muzika

Šeucouska muzika (obrázek jpg)aneb dechová hudba Skutečští hasiči

Vedoucí kapely: Josef Skála

Adresa: Osady Ležáků 764, Skuteč 539 73

Tel:   (+420) 461 030 264
GSM:(+420) 605 760 995

Web: www.seucouskamuzika.cz

E-mail: joskala@seznam.cz

 

 

Klasický dechový žánr, možnost vystoupení ve starých hasičských uniformách – vhodné pro různé hasičské i městské oslavy.


Pěvecký sbor Rubeš

Pěvecký sbor Rubeš (obrázek jpg)Adresa: Havlíčkova 360, Skuteč

Tel.: 469 350 155

Sbormistr: Zdeněk Kudrnka

Předseda: Stanislav Adámek


 

klasický repertoár, spirituály, moderní písně

 

Městské muzeum ve Skutči

Adresa: Rybičkova 364, 539 73 Skuteč

Tel.: 469 350 131
E-mail: muzeum.skutec@seznam.cz
Web: www.muzeum.skutec.cz

Vedoucí muzea: Libor Aksler
Tel.: 731 557 478
E-mail: libor.aksler@skutec.cz

 

Městské muzeum ve Skutči bylo založeno roku 1910. Od roku 2009 je prezentována nová expozice Muzeum obuvi a kamene.

Historie obuvnictví je umístěna v celém přízemí. Naleznete zde nejen plně vybavenou ševcovskou světničku, celou řadu šicích strojů nejrůznějších typů, ale i unikátní kopírku na kopyta, obří ručně šitou polobotku a fenomén botasky – výroba v n. p. Botana Skuteč.

Vnitřní kamenická expozice ve sklepení muzea je plná fotografií, autentických dokumentů a trojrozměrných předmětů – např. potřeb střelmistra. Své místo má i geologická podsbírka se vzácnými vzorky hornin, minerálů a zkamenělin z okolí Skutče.

Návštěvníci obou expozic mají k dispozici počítač s možností samostatného spuštění prezentací, filmů a her pro děti.

Největším lákadlem pro děti i dospělé je venkovní imitace lomu, kde je vše, co ke každému lomu patří – kovárna, jámový lom, polní drážka, překlopné vozíky, ukázka lanovky, výrobní boudy – plátkárna, štípárna, kostkárna. Mnoho exponátů je funkčních a schopných ukázek – vrátek na svážné, jeřáb, beranová štípačka kostek …

Stálé expozice obuvnictví a kamenictví získaly v roce 2010 Zvláštní cenu Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky.

Součástí muzea je i nadále Památník hudebního skladatele Vítězslava Nováka a Pamětní síň hudebního skladatele Václava Jana Tomáška (umístěna mimo hlavní budovu, přístupná po předchozí domluvě).
Městské muzeum, kde také sídlí turistické informační centrum, je otevřeno celoročně, každý den, včetně pondělí (9-12 a 13-17 hodin).

Navštivte webové stránky muzea – www.muzeum.skutec.cz

 

Městská knihovna

Městská knihovna Skuteč (obrázek jpg)Adresa:  Smetanova 254, Skuteč

Telefon: 469 350 737

Web: www.knihovna-skutec.cz

E-mail: info@knihovna-skutec.cz

Vedoucí knihovny: Eliška Pečenková

Telefon: 731 557 433

E-mail: epecenkova@seznam.cz

 

Knihovnické služby

  • Úterý:    9:00 – 11:30 ;  12:00 – 18:00
  • Středa:  9:00 – 11:30 ;  12:00 – 15:00
  • Čtvrtek  9:00 – 11:30 ;  12:00 – 18:00

Internetové služby

  • Pondělí  7:00 – 11:30 ; 12:00 – 14:30
  • Úterý     7:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00
  • Středa   7:00 – 11:30 ; 12:00 – 15:00
  • Čtvrtek  7:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00
  • Pátek    7:00 – 11:30 ; 12:00 – 14:30

Cena za 1 hodinu internetu je 40 Kč, pro děti 20 kč.

Prvních 30 minut využití internetu je zdarma. Platí pro děti i dospělé.