Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Městské vodovody a kanalizace s.r.o.

IČO: 25940015
DIČ: CZ25940015

mevak@skutec.cz

Jednatelé: Jaroslav Hetfleiš Tel: 774 415 591
Milan Pitra Tel: 602 948 283
Vedoucí: Jiří Vostřel Tel: 603 797 458
Ekonomka: Jiřina Chmelíková Tel: 736 177 957
Fakturantka: Zlata Jiroutková Tel: 731 557 430

Havarijní linka MěVaK: 606 114 572 – nepřetržitá služba

Město Skuteč založilo 1. 7. 2000 společnost Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o., která byla zřízena za účelem zajištění provozu vodovodu a kanalizace ve Skutči a jejích přidružených obcích. Posláním společnosti je výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně údržby, oprav a výstavby vodovodní a stokové sítě.

Společnost zásobuje pitnou vodou cca 5150 obyvatel, služby a podniky ve Skutči a okolí. Roční výroba vody činí cca 220.000 m3 vody. Dodávaná pitná voda je odebíraná z hlubinného vrtu V3A, prochází úpravnou vody Sv. Anna a je dodávaná do vodovodní sítě města Skuteč a dále do Lažan, Lešan, Lhoty u Skutče, Nové Vsi, Radčic, Skutíčka, Štěpánova, Zbožnova a Žďárce. Na síti jsou celkem 3 vodojemy: vodojem Skuteč, vodojem Štěpánov a z vodojemu Lažany je předávaná voda pro zásobení obce Předhradí. Pro účely zásobení obcí Borek a Hněvětice je nakupovaná voda z Obce Perálec.

Na veřejnou kanalizaci ve Skutči je napojeno cca 3800 obyvatel města. ČOV ročně vyčistí cca 350 tis. m3 odpadních vod.

Cílem společnosti je udržování a zlepšování kvality dodávané pitné vody a plynulé odvádění odpadních vod včetně zajištění toho, aby maximální počet nemovitostí mohl být napojen na kanalizaci.

Ceny vodného a stočného pro rok 2017:

Základ daně + DPH 15% = Celkem
42,29 + 6,34 = 48,63
27,80 + 4,17 = 31,97
Celkem včetně DPH 80,60

 

Tvrdost vody

Vodovod mmol/l ° německé
Skuteč 3,79 21
Hněvětice 2,18 10
Borek 2,18 10

Úplné rozbory pitné vody:

 • Úplné rozbory pitné vody – Skuteč (pdf)
 • Úplné rozbory pitné vody – Perálec (pdf)

Ke stažení:

 • Inkaso – povolení (pdf)
 • Obchodní podmínky (doc) (pdf)
 • Reklamační řád (doc) (pdf)
 • Smlouva – voda (doc) (pdf)
 • Vysvětlivky ke smlouvě (pdf)
 • Objednávka (pdf)
 • Odhlášení odběru vody (pdf)
 • Přezkoušení vodoměru (pdf)
 • Přihláška k dodávce vody a odvádění odpadních vod (pdf)
 • Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (pdf)
 • Záznam o poškození vodoměru (pdf)
 • Žádos o vyjádření ke stavebnímu povolení (pdf)
 • Žádost o vyjádření k existenci sítí (pdf)
 • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (pdf)
 • Žádost o vyjádření k provádění prací (pdf)
 • Žádost o vyjádření k připojení na vodovod (pdf)
 • Pozvánka na Valnou hromadu 2015 (docx)

Harmonogram odkalování vodovodní sítě ve Skutči a přilehlých obcích

 • Harmonogram odkalování březen 2017 (pdf)