Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Sběrný dvůr Skuteč

Sběrný dvůr (obrázek jpg)Adresa:Zvěřinova 985
539 73 Skuteč

Provozovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
tel.: 327 314 394,
fax: 327 316 131
e-mail: caslav@avecz.cz
IČO: 49356089

Provozní doba:
St  9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
So 8.00 – 12.00
Odpovědná osoba: Radek Kopal
tel.: 731 636 030

Seznam skupin přijímaných odpadů

13 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 Kovové obaly, skleněné obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorbční činidla, filtrační materiály včetně motorových olejů jinak blíže neurčených

16 Pneumatiky – osobní

17 Asfaltové směsi obsahující dehet, stavební materiály neobsahující azbest, směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03, zemina a kamení neuvedené pod č. 170503, měď, bronz, mosaz. hliník, olovo, zinek, cín, železo a ocel, neželezné kovy

19 Železné kovy

20 Papír, lepenka, sklo, textilní materiály, rozpouštědla, zářivky, jiný odpad obsahující rtuť, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřiceobsahující nebezpečné látky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická

Rubrika: Skuteč