Ke stažení

Ke stažení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Ke stažení

Jakékoli užití znaku města, např. na tiskové materiály, propagační předměty, případně jeho použití při pořádání veřejné akce apod., je podmíněno souhlasem Rady města Skuteč. Tento požadavek vyplývá z § 34a Zákona o obcích. Žadatel o udělení souhlasu s použitím znaku na konkrétní účel podá písemnou žádost adresovanou Radě města Skuteč. V žádosti bude uveden záměr a způsob použití znaku města doložený návrhem řešení.

O užívání znaku města mimo organizace a instituce města rozhoduje na základě písemné žádosti tajemnice městského úřadu.

Formulář žádosti o použití znaku města (pdf)

Znak města Skuteč (pdf)
Prapor města Skuteč (pdf)

Logo města Skuteč (rar)
Logomanuál (pdf)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK