Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Stává se Vám, že jste občas nepochopeni nebo nechápete situace, které se kolem Vás dějí? Nedaří se Vám navazovat společenské kontakty? Potřebujete pomoc při sebeobsluze a zvládání běžných úkonů v domácnosti?

Od ledna 2017 Rodinné Integrační Centrum z.s. otevřelo novou sociální službu – Sociální rehabilitaci pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra. Tuto službu mohou využít osoby ve věku 18 – 64 let, které mají diagnostikované poruchy autistického spektra (dále PAS) nebo mají podezření na PAS ve fázi diagnostiky a mají bydliště na území Pardubického kraje.

Sociální pracovník Mgr. Allan Stránský uvádí: „Naše služba pomáhá a podporuje klienty, aby dosáhli co množná nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti. Snažíme se o rozvoj specifických schopností a dovedností a utváření návyků, které pomohou klientovi při uplatnění se v přirozeném sociálním prostředí. V tuto chvíli začínáme realizovat individuální nácviky a počítáme s nácviky skupinovými.

Kontakt: tel.: 730 598 154, info@ric.cz, www.ric.cz