Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: SPU 211746/2018/144/Tom

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Žadatelé uplatní své žádosti k pronájmu pozemků písemně na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data zveřejnění nabídky. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Státního pozemkového úřadu http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni .

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 2. 7. 2018

Zodpovídá: Jitka Remešová

Zpět