Navigace

Obsah

Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009896

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Skuteč. Realizací projektu dojde k vybudování nové přístavby stávající mateřské školy Skuteč, ulice Poršova 240, a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávajícímu stavu. Výstupem projektu je přístavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

Výsledky projektu

Výstupem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je realizace přístavby Mateřské školy vč. venkovních úprav. Výstup se skládá z několika dílčích aktivit:

 

Projekt "Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240" je spolufinancován Evropskou unií.logo