Navigace

Obsah

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí

Stručný popis projektu

Výstupem projektu je rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči. Tato se nachází v ORP Chrudim, tedy exponovaném území, ve kterém se vyskytují následující klimatické jevy související se změnou klimatu - orkány a větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy. Proto byl projektový záměr sestaven tak, aby jednotlivé stavební práce vedly k zodolnění budovy vůči účinkům vlivů uvedených mimořádných událostí a složka IZS tak byla více akceschopná.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

Výsledky projektu

Výstupem projektu je zodolnění hasičské zbrojnice ve Skutči vůči účinkům mimořádných událostí, a to prostřednictvím realizace relevantních stavebních prací. Dojde ke kompletní demolici stávající budovy a vystavění nové na místě původní dislokace. Zodolněním budovy hasičské zbrojnice dojde ke zlepšení akceschopnosti jednotky a také se sníží časová dotace pro úspěšné zakončení záchranných a likvidačních prací.

Projekt "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí" je spolufinancován Evropskou unií.

logo