Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: SÚ/296/2017/Ká

Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - "Krounka, Kutřín - výstavby poldru"

Vyvěšeno: 3. 11. 2017

Datum sejmutí: 20. 11. 2017

Zodpovídá: Jitka Remešová

Zpět