Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Dlouhá cesta ke kruhovému objezdu

Dlouhá cesta ke kruhovému objezdu

Jak to už u některých projektů bývá, cesta od záměru k samotné realizaci se může i výrazně protáhnout. Jedním z takových případů je plánovaná výstavba kruhového objezdu na obchvatu Skutče v místě křížení silnice II/358 se silnicí II/306 směrem na Prosetín.

Protože se situace stále mění, rozhodli jsme se celý proces zrekapitulovat.

Tři roky plánování

První zmínku o projektu kruhového objezdu, který by řešil bezpečnost motoristů i chodců na tomto nepřehledném místě, bychom dohledali ve Skutečských novinách z prosince roku 2020. V té době byla zahájena jednání s majiteli dotřených pozemků a věřilo se v realizaci v roce 2021.

Jedná se však o investici Pardubického kraje, nikoli města Skuteč. Vedle jednání s majiteli pozemků tak probíhala i jednání s hejtmanem, tak aby i z pohledu kraje potřebná dopravní stavba byla zahrnuta do krajského plánu investic na příslušný rok. V roce 2021 se toto nepodařilo a naději skutečským přinesl až rok 2022. Koncem června uvedeného roku proběhlo další jednání, po němž i Pardubický kraj vydal oficiální tiskovou zprávu potvrzující, že kraj ještě v roce 2022 vypíše výběrové řízení a stavbu v témže roce i zahájí. Současně se předpokládalo, že by stavba musela probíhat za provozu, jelikož region nenabízí vhodné objízdné trasy. Délka výstavby se odhadovala na zhruba čtyři měsíce.

Neúspěšné výběrové řízení

V srpnu však už bylo vše jinak. Pardubický kraj sice vypsal výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno 29. 7. 2022. Stalo se něco, s čím nikdo nepočítal – do výběrového řízení se, pravděpodobně z kapacitních důvodů a s ohledem na termín dokončení stavby, nepřihlásila žádná firma. Město Skuteč si tedy s krajem vyjednalo přesun vyčleněných finančních prostředků a realizaci akce do roku 2023.

Z nového výběrového řízení, vypsaného krajem v červenci letošního roku, vzešla jako vítězná firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Rozpočtovaná částka na vybudování kruhového objezdu činila cca 13,5 mil. Kč, jmenovaná firma zakázku vysoutěžila za necelých 6 mil. Kč.

Nový termín v roce 2024

I napodruhé ale záměr zhatily nečekané okolnosti. Objevil se totiž problém v podobě několika souběžně probíhajících oprav komunikací, přestaveb kruhových objezdů či oprav mostů apod. v blízkém okolí s tím, že objízdné trasy jsou často vedeny právě přes Skuteč. Možných objízdných tras na Skutečsku je i při normálním stavu málo, proto musel kraj ustoupit i od původního záměru, kterým byla realizace stavby za plného provozu, po etapách. Nutná bude úplná uzavírka. Termín dokončení akce se tak opět posunul, tentokrát do konce roku 2024.

Dvoutýdenní částečná uzavírka

V letošním roce v rámci přípravy zajistí Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o. opravu vodovodního řadu v místě křižovatky. Kvůli této akci bude nutná částečná dopravní uzavírka ve dnech 16. – 27. října. ČEZ, a.s. by se do konce roku měl postarat o přeložku svých sítí.

Říká se, že: „trpělivost přináší růže“. Nezbývá nám než věřit, že napotřetí vše dobře dopadne a v příštím roce se zklidnění dopravy a větší bezpečnosti na obchvatu již opravdu dočkáme.

Jaroslav Hetfleiš
starosta

nahoru