Navigace

Obsah

Dotace spolkům a neziskovým organizacím

Typ: ostatní
Rovněž v roce 2019 zastupitelé města Skuteč schválili v rozpočtu částku na poskytnutí dotace spolkům a neziskovým organizacím. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na předepsaném tiskopise včetně příloh uvedených v záhlaví formuláře žádosti.

Formulář žádosti o dotaci je k dispozici v dokumentech nebo v listinné a elektronické podobě na Městském úřadě Skuteč.

Doručené žádosti budou individuálně projednány radou města a schvalovány zastupitelstvem města. Následně bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Preference obdrží žadatelé pořádající akce, které budou prezentovat město Skuteč, akce okresního, krajského či celostátního významu, akce s dětmi a mládeží či akce k výročím v roce 2019 (např. založení spolků, doba činnosti neziskové organizace, významné osobnosti města, ..).

Termín pro doručení žádosti na rok 2019 včetně požadovaných příloh (uvedených v záhlaví formuláře žádosti) na podatelnu  Městského úřadu Skuteč je stanoven na úterý 30.04.2019 do 12:00 hodin.

Dotace budou schvalovány zastupitelstvem města v červnu 2019. Čerpání a vyúčtování dotací za rok 2019 bude do 15.11.2019.


Příloha

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 12. 3. 2019 10:03
Autor: Matěj Zelinka