Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2023

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2023

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 ve výši 2.181.016 Kč byl hrazen z rozpočtu města. V přepočtu na jednoho obyvatele tak náklady činily 1.157 Kč/osoba/rok. Níže najdete detailní položky příjmů i výdajů i přehled vytříděných složek.

Celkové náklady za uplynulý rok představují částku 6.777.250 Kč.
V této částce je zahrnuty náklady za:

svoz komunálního odpadu 4.023.880 Kč
svoz separovaného odpadu (papír, plast) 593.652 Kč
svoz plechovek 30.593 Kč
svoz nebezpečného odpadu 82.838 Kč
svoz papíru a lepenky ze sběrného dvora (mimo smlouvu) 116.790 Kč
provoz sběrného dvora 1.915.947 Kč
ostatní drobné náklady  13.750 Kč

Zde však nejsou započítány další náklady na zaměstnance provádějící svoz odpadkových košů, ani náklady vzniklé kvůli nezodpovědným lidem házejícím do kontejnerů odpady, které tam nepatří. Svozová společnost takový kontejner nevyveze, musí být našimi zaměstnanci roztříděn.

 

Třídit se vyplatí. Svoz separovaného odpadu nás sice stál 593.652 Kč, ale odměna za tento vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM činila 998.917 Kč.

 

Celkové příjmy na odpadovém hospodářství za rok 2023 dosáhly 4.596.234 Kč:

poplatky občanů 3.572.633 Kč
příjmy za svoz olejů a textilu  24.684 Kč
příjmy za svoz separovaného odpadu (papír, plast) 998.917 Kč

 

Závěrem přehled vytříděných složek:

 • barvy, lepidla, pryskyřice 2,200 t
 • biologicky rozložitelný odpad 342,630 t
 • dřevo 11,080 t
 • kovy 85,346 t
 • objemný odpad 290,900 t
 • oděvy 14,801 t
 • oleje, tuky 1,275 t
 • papír, lepenka 90,724 t
 • plasty 79,910 t
 • sklo 64,333 t
 • směsný komunální odpad 1.010,778 t
 • směsné stavební a demoliční materiály 30,300 t
 • stavební materiály 660 kg
 • textilní materiály 7,180 t
 • tuky 150 kg

Celkem bylo vytříděno 2.032,267 tun odpadu.

Mgr. Milan Pešek
místostarosta

nahoru