Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Optické sítě v ulici ČSA

Optické sítě v ulici ČSA

V loňském roce byla dokončena druhá etapa revitalizace sídlištních vnitrobloků v ulici ČSA. Aktuálně zde probíhá ukládání optických sítí do země a v souvislosti s tím se množí dotazy, proč tyto práce nebyly provedeny současně s uvedenou revitalizací.

Vysvětlení je prosté. Uložení optiky není investicí města, nýbrž firmy ČEZ, a.s., pro kterou práce provádí dodavatelská firma. Město Skuteč muselo projekt revitalizace uskutečnit v návaznosti na získané dotace a ve stanovených termínech. I když je záměr firmy ČEZ, a.s. na ukládání optických sítí do země dlouhodobý, nezná vedení města termíny a lokace, kde bude záměr realizován. Proto nebylo možné realizovat obě investice současně.

Vnímáme náměty a připomínky občanů se spoustou vad a nedodělků v průběhu stavby, proto celou tuto investiční akci převezmeme až po odstranění všech závad a uvedení do původního stavu.

nahoru