Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

S elektronickým občanským průkazem na Městský úřad Skuteč

S elektronickým občanským průkazem na Městský úřad Skuteč

Přestože zákon ukládá obcím druhého stupně povinnost zavést možnost prokázat se vedle klasické občanky také elektronickým občanským průkazem až od 1. ledna 2025, na Městském úřadě Skuteč tak můžete v případě potřeby učinit již od 15.04.2024.

Potvrdit svoji identitu je třeba např. při jednání v oblasti evidence obyvatel, Czech Pointu, sociální péče, přestupkového řízení, místních poplatků, stavebního úřadu apod. Nově tak můžete učinit elektronickým OP nahraným ve svém mobilním telefonu.

Možnost prokázat se elektronickým průkazem je dalším z kroků postupné digitalizace státní správy. Jsem ráda, že se nám podařilo příslušnou aplikaci zprovoznit s předstihem a vyjít tak občanům vstříc,“ uvedla tajemnice úřadu Mgr. Marie Zelenková.

Stále jsou však situace, kdy se lidé bez klasického dokladu neobejdou. Například při změně trvalého bydliště, kdy je na kartičce nutné odstřihnout roh a zneplatnit ji. Stejně tak je to třeba při svatbě.

Aplikaci eDoklady spustil stát v lednu letošního roku. Stačí si ji jednoduše nainstalovat do telefonu a stáhnout údaje o svém občanském průkazu prostřednictvím tvz. Portálu občana.

nahoru