Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008765

Stručný popis projektu:

Projekt "Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči" je zaměřen na rekonstrukci městského domu ve vlastnictví žadatele za účelem vybudování osmi sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Součástí rekonstrukce bude pořízení základního vnitřního vybavení sociálních bytů.

Cíle projektu:

Cílem projektu "Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči" je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Projekt v první řadě vyřeší problémy cílové skupiny, která se v současnosti nachází v bytové nouzi. Pomůže těmto občanům vrátit se do běžného života a zvýšit jeho kvalitu. Ke zvýšení kvality života jim pomůže nejen nové bydlení, ale také návazná sociální služba, která bude v souvislosti s realizovaným projektem obyvatelům sociálních bytů poskytována. Ve Skutči a v jejím okolí je v současné době kritický nedostatek lůžek, která by řešila krizové sociální bydlení. Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti bydlení je ve městě Skuteč nedostatek bytů pro sociálně slabé, nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní nájemní bydlení, avšak poptávka po těchto bytech je vysoká. 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je rekonstrukce městského domu za účelem vytvoření 8 bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení. Byty budou disponovat základním vybavením – umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou a sporákem vč. digestoře. Díky realizaci projektu vzniknou sociální byty, které umožní osobám z cílové skupiny získat přístup k bydlení, které není založené na komerční bázi a je pro ně nedostupné. Spolu s podporou, kterou cílová skupina získá díky sociálním službám, budou mít osoby z cílové skupiny lepší přístup k životním šancím a příležitostem v oblasti zdravotních služeb, přístupu ke vzdělání ad. Bydlení je jedním z krizových faktorů z hlediska sociálního vyloučení.

Projekt Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči je spolufinancován Evropskou unií.

logo

Svátek

Svátek má Norbert

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:944
TÝDEN:2428
CELKEM:1467925

nahoru