Navigace

Obsah

Splašková kanalizace Skutíčko

 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování splaškové kanalizace místní části Skutíčko, která se napojí na čističku odpadních vod ve Skutči.

 

Realizaci projektu finančně podpořil Pardubický kraj. Dotace byla poskytnuta jako individuální z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021.

 

 logo