Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí

Stručný popis projektu

Výstupem projektu je rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči. Tato se nachází v ORP Chrudim, tedy exponovaném území, ve kterém se vyskytují následující klimatické jevy související se změnou klimatu - orkány a větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy. Proto byl projektový záměr sestaven tak, aby jednotlivé stavební práce vedly k zodolnění budovy vůči účinkům vlivů uvedených mimořádných událostí a složka IZS tak byla více akceschopná.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů k mimořádné události
  • schopnost efektivnějšího řešení mimořádných situací především v důsledku extrémního sucha, sněhových srážek a námraz, orkánů a větrných smrští
  • schopnost řešit mimořádné události v co nejkratším čase, zmírňovat tak škody na životech, zdraví a majetku obyvatelstva
  • eliminace ekologických škod

Výsledky projektu

Výstupem projektu je zodolnění hasičské zbrojnice ve Skutči vůči účinkům mimořádných událostí, a to prostřednictvím realizace relevantních stavebních prací. Dojde ke kompletní demolici stávající budovy a vystavění nové na místě původní dislokace. Zodolněním budovy hasičské zbrojnice dojde ke zlepšení akceschopnosti jednotky a také se sníží časová dotace pro úspěšné zakončení záchranných a likvidačních prací.

Projekt "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí" je spolufinancován Evropskou unií.

logo

Svátek

Svátek má Julie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:583
TÝDEN:0
CELKEM:1610685

nahoru