Navigace

Obsah

Usnesení ze zasedání Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2010

Usnesení z 94. zasedání rady města konané dne 1.10 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 93. zasedání rady města konané dne 14.9. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 92. zasedání rady města konané dne 20.8. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 91. zasedání rady města konané dne 23.7. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 90. zasedání rady města konané dne 28.6. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 89. zasedání rady města konané dne 14.6. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 88. zasedání rady města konané dne 31.5. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 87. zasedání rady města konané dne 17.5. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 86. zasedání rady města konané dne 3.5. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 85. zasedání rady města konané dne 12.4. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 84. zasedání rady města konané dne 22.3. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 83. zasedání rady města konané dne 1.3. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 82. zasedání rady města konané dne 15.2. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 81. zasedání rady města konané dne 25.1. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 80. zasedání rady městakonané dne 11.1. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rok 2009

Usnesení ze 79. zasedání rady města konané dne 21.12. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 78. zasedání rady města konané dne 7.12. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 77. zasedání rady města konané dne 16.11. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 76. zasedání rady města konané dne 2.11. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 75. zasedání rady města konané dne 19.10. 2009 na MěÚ ve Skutči

Stránka