Navigace

Obsah

Usnesení ze zasedání Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2013

Usnesení z 72. zasedání rady města konané dne 25.11.2013 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 71. zasedání rady města konané dne 4.11.2013 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 70. zasedání rady města konané dne 14.10.2013 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 69. zasedání rady města konané dne 23.9.2013 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 68. zasedání rady města konané dne 2.9.2013 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 67. zasedání rady města konané dne 12.8.2013 na MěÚ ve Skutči

Rok 2012

Usnesení z 52. zasedání rady města konané dne 17.12.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 51. zasedání rady města konané dne 3.12.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 50. zasedání rady města konané dne 19.11.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 49. zasedání rady města konané dne 5.11.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 48. zasedání rady města konané dne 22.10.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 47. zasedání rady města konané dne 10.10.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 46. zasedání rady města konané dne 24.9.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 45. zasedání rady města konané dne 10.9.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 44. zasedání rady města konané dne 20.8.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 43. zasedání rady města konané dne 16.7.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 42. zasedání rady města konané dne 18.6.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 41. zasedání rady města konané dne 4.6.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 40. zasedání rady města konané dne 21.5.2012 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 39. zasedání rady města konané dne 9.5.2012 na MěÚ ve Skutči

Stránka