Usnesení z Rady

Usnesení z Rady

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Usnesení ze zasedání Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2009

Usnesení ze 70. zasedání rady města konané dne 10.8. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 69. zasedání rady města konané dne 27.7. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 68. zasedání rady města konané dne 13.7. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 67. zasedání rady města konané dne 29. 6. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 66. zasedání rady města konané dne 15. 6. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 65. zasedání rady města konané dne 1. 6. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z mimoho zasedání rady města konané dne 28.5.2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 64. zasedání rady města konané dne 18. 5. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 63. zasedání rady města konané dne 4. 5. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 62. zasedání rady města konané dne 20. 4. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 61. zasedání rady města konané dne 6. 4. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 60. zasedání rady města konané dne 23. 3. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 59. zasedání rady města konané dne 9. 3. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 58. zasedání rady města konané dne 23. 2. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 57. zasedání rady města konané dne 9. 2. 2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 56. zasedání rady města konané dne 26.1.2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 55. zasedání rady města konané dne 15.1.2009 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 54. zasedání rady města konané dne 12.1.2009 na MěÚ ve Skutči

Rok 2008

Usnesení z 53. zasedání rady města konané dne 22.12.2008 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 52. zasedání rady města konané dne 17.12.2008 na MěÚ ve Skutči

Stránka

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK