Usnesení z Rady

Usnesení z Rady

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Usnesení ze zasedání Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2014

Usnesení z 91. zasedání rady města konané dne 1.9. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 90. zasedání rady města konané dne 18.8. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 89. zasedání rady města konané dne 28.7. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 88. zasedání rady města konané dne 10.7. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 87. zasedání rady města konané dne 30.6. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 86. zasedání rady města konané dne 24.6. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 85. zasedání rady města konané dne 5.6. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 84. zasedání rady města konané dne 4.6. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 83. zasedání rady města konané dne 27.5. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 82. zasedání rady města konané dne 20.5. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 1. zasedání rady města, konané dne 19.11. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 94. zasedání rady města konané dne 20.10. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 2. zasedání rady města, konané dne 1.12. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 78. zasedání rady města konané dne 24.2.2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 77. zasedání rady města konané dne 3.2.2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 76. zasedání rady města konané dne 16.1.2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 79. zasedání rady města konané dne 10.3. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 4. zasedání rady města, konané dne 30.12. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 3. zasedání rady města, konané dne 15.12. 2014 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 80. zasedání rady města konané dne 7.4. 2014 na MěÚ ve Skutči

Stránka

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK