Navigace

Obsah

Ke stažení

Jakékoli užití znaku města, např. na tiskové materiály, propagační předměty, případně jeho použití při pořádání veřejné akce apod., je podmíněno souhlasem Rady města Skuteč. Tento požadavek vyplývá z § 34a Zákona o obcích. Žadatel o udělení souhlasu s použitím znaku na konkrétní účel podá písemnou žádost prostřednictvím správního odboru Městského úřadu Skuteč. V žádosti bude uveden záměr a způsob použití znaku města doložený návrhem řešení.

Formulář žádosti o použití znaku města (pdf)

Znak města Skuteč (pdf)
Prapor města Skuteč (pdf)

Logo města Skuteč (rar)
Logomanuál (pdf)