Navigace

Obsah

Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2021 se oproti předchozímu roku nemění.  V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je výše poplatků následující:

Pro občany mající trvalý pobyt v části Skuteč, Žďárec u Skutče, Radčice a Lažany je poplatek za svoz odpadů ve výši 600 Kč/osobu.

V místních částech Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov, Zbožnov, Lhota, Zhoř, Hněvětice a Lešany je poplatek ve výši 570 Kč/osobu.

Nadále zůstává v platnosti osvobození dětí od narození do pěti let věku, a to až do konce roku, ve kterém pěti let dosáhly.

Poplatek za svoz odpadů i poplatek ze psa je splatný do 30. dubna 2021. 

Poplatky můžete uhradit na pokladně Městského úřadu Skuteč v aktuálně platných úředních hodinách. Apelujeme na občany, aby v co největší možné míře využívali bezhotovostních plateb kartou nebo úhrad na účet 19-5029531/0100. Variabilní symbol a částku sdělíme na telefonu 469 326 471 nebo na e-mailu veronika.cechlovska@skutec.cz.

Majitelé psů, kteří mají řádně uhrazen poplatek ze psa, dostanou 250 ks sáčků na psí exkrementy. Sáčky si mohou vyzvednout na ekonomickém odboru Městského úřadu Skuteč. Zároveň na ně mají nárok také majitelé psů, které Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 od tohoto poplatku osvobodila.