Navigace

Obsah

Vyhlášky, řády, nařízení a pravidla

 

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 požární řád

ozv 4-2021.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ozv 3-2021.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

ozv 5-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Skuteč

ozv 4-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu

ozv 2-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ozv 1-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 kterou se stanoví školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných městem Skuteč

ozv 1-2017.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OZV 1_2015_mistni poplatky.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

ozv 2-2014.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 jíž se zakazuje na územním obvodu Města Skuteč provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných ...

ozv 1-2013.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.8 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

ozv 1-2012.pdf

Obecně závazná vyhláčka č. 2/2008 o městské policii

ozv 2-2008.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o závazných částech, změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Skuteč

ozv 4-2005.pdf

Požární řád 2/2005

požární řád.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o závazných částech, změna č. 2, č. 3, č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Skuteč

ozv 2-2004.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města

ozv 6-1998.pdf

Nařízení

Nařízení 1/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu

narizeni_1-2021.pdf

Ceník k nařízení 1/2021

cenik_k_narizeni_1-2021.pdf

Řád veřejného pohřebiště č. 1/2020

Řád veřejného pohřebiště č_1_2020.pdf

Nařízení č. 1/2019 Tržní řád

Trzni_rad_Skuteč.pdf

Stránka