Menu
Město Skuteč

MAS SKCH, z.s.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

 

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Co se chystá – výzvy pro MAS

Přípravy na nové dotační období vrcholí a vypadá to, že nejvíce aktivit a významných termínů můžeme očekávat během letních měsíců.

Už na první dny prázdnin je připravena výzva pro MAS z operačního programu Zaměstnanost+, což znamená, že budeme moci připravit tzv. Programový rámec, který zahrnuje naše aktivity v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. Spolek musí obhájit projednané aktivity a finanční prostředky stejně jako kterýkoli jiný žadatel formou žádosti, která obsahuje akční plán pro následující období. Na něm kancelář dlouhodobě pracuje a mimo jiné musí prokázat, že návrh je výsledkem komunikace s klíčovými aktéry v území, jako jsou místní samosprávy, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, zaměstnavatelé či iniciativy místních obyvatel a dobrovolných spolků. Mezi záměry tak najdeme pokračování činnosti asistenta prevence sociálního vyloučení, podporu práce komunitních center a místních obyvatel, posilování a rozvoj místních zdrojů, vzdělávací a osvětové aktivity, zaměstnanostní programy, komunitní venkovské tábory a mnoho dalšího. Veškeré aktivity bychom rádi začali realizovat od začátku roku 2023.

Obdobná je situace v Integrovaném regionálním operačním programu IROP +, kde opět po dlouhodobých přípravách a tzv. animaci území – což je především komunikace se žadateli a příprava, slaďování a sběr záměrů – během léta vrcholí příprava programového rámce a skoro souběžně se zahájením školního roku bude vyhlášena výzva pro MAS. I zde spolek předpokládá své první výzvy pro žadatele už koncem roku 2022 a je v úzkém kontaktu se žadateli především v oblastech investic do škol, do cestovního ruchu a na podporu činnosti hasičských záchranných sborů – více na našem webu. 

Sledujte naše aktivity na www.masskch.cz nebo www.facebook.com/masskch

Kancelář MAS SKCH

nahoru