Navigace

Obsah

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

Pavel Bezděk, předseda MAS SKCH, z.s.

 

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Není pochyb o tom, že výzvy MAS oslovují stále širší počet zájemců. Svědčí o tom jak žádosti v rámci sociálního podnikání a zaměstnanosti, tak především široká odezva na výzvu č. 2 v programu rozvoje venkova – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání, kde bylo přijato 12 žádostí. Čile se diskutuje i v souvislosti s Výzvou č. 5 OPZ Komunitní sociální práce, a to především na téma, kdo to vlastně komunitní sociální pracovník je. Jeho náplň práce spočívá v trvalém zapojování osob z cílových skupin do rozhodování a do přímé realizace aktivit, které pomohou rozvoji místní komunity-odborně se mluví o opatření na úrovni sousedství, obce, města, mikroregionu, o obraně před jakoukoli podobou sociálního vyloučení s cílem zajistit lepší přístup všech osob ke společenským zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.). V této souvislosti proběhla na území MAS krátká anketa (součást bakalářské práce) na téma jaké požadavky by měl takový člověk splňovat, kde ho hledat. Mimo vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce, samozřejmostí by měla být znalost místní situace, včetně silných stránek místních obyvatel a komunit, schopnost posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, pěstování principů solidarity a pomoci, respektu k odlišnostem, dobrovolnost, rovnocennost a upevňování vědomé spolupráce a společných úspěchů včetně dovednosti zvládat konflikty a napětí. Na tuto výzvu těsně naváže výzva IROP – Komunitní centra, jejím smyslem je zajistit dostatek atraktivního a funkčního zázemí pro výše uvedené komunitní aktivity. V plném proudu je zajišťování podkladů ke stavebnímu řízení či zadávání studií proveditelnosti, aby se stavby či rekonstrukce zbytečně neodkládaly.

Pokračují také přípravy jednání dubnové valné hromady MAS SKCH včetně mapování zájemců o aktivní činnost v orgánech MAS, informací o členské základě, stavu financování, hodnocení spolupráce s partnery, připravuje se souhrn úspěchů MAS i plánů do budoucna.

MAS trvale monitoruje dotační možnosti pro zástupce vše typů organizací, aktuální informace najdete na webu MAS v sekci Dotační info. Rádi zveřejníme Vaše úspěchy, zajímavé aktivity, nové služby v území, případnou nabídku pracovních míst nebo např. zajímavé fotografie. Své příspěvky zasílejte na info@masskch.cz.

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH je v plném proudu. Každý měsíc se koná setkání Odborného týmu, do kterého patří sociální pracovníci měst Chrast, Luže a Skuteč (níže vám představujeme jejich činnost) a pracovníci sociálních služeb z neziskového a podnikatelského sektoru, které jsou v území MAS poskytovány.  Na únorové schůzce byly připomínkovány piktogramy, které znázorňují jednotlivé sociální oblasti. Tyto piktogramy budou provázet celý projekt plánování a věříme, že vám napomohou při hledání informací i v dalším období. Nalézt je můžete na stránkách www.masskch.cz  v záložce PROJEKTY MAS, pod jednotlivými obrázky vždy objevíte aktuální informace a zajímavosti k dané oblasti.

Z bohaté diskuse nad společnými cíli v oblasti plánování vyplynulo, že velkým problémem sociálních služeb zůstává dostupnost informací pro běžné občany ve složité životní situaci. Tedy způsob, jak zajistit, aby lidé, kteří potřebují pomoc, věděli, nejen kde hledat informace, ale hlavně kam a na koho se obrátit. Neboť je-li nám úzko (nemoc, nemocný partner, ztráta zaměstnání, bydlení…), potřebujeme srozumitelnou informaci, radu, ale i osobní empatii konkrétního zkušeného pracovníka. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě požadavek, aby i poskytovatelé sociálních služeb, lékaři a další pomáhající o sobě navzájem věděli, orientovali se v nových službách a možnostech, které mohou osobám v těžké životní situaci zajistit pomoc a řešení. Živým tématem se stala i oblast péče o seniory. Zde členové odborného týmu otevřeli mnoho aktuálních otázek -  jak pomoci rodinám pečujícím o seniora, zajištění fungující spolupráce mezi zdravotnickým a sociálním zařízením, dostupnost zdravotních pomůcek atd. Pokud budete mít zájem o podrobnější informace, naleznete je na www.masskch.cz. Samozřejmě uvítáme i zpětnou vazbu – co by vám pomohlo, co vás aktuálně zajímá, co potřebujete zajistit. Stačí napsat na koordinatorpss@masskch.cz, pracovníci projektu Vám rádi zodpoví Vaše otázky.

 

Stanovy
Členská přihláška

 

Oficiální stránky MAS SKCH