Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

MAS SKCH, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

 

Aktuálně z MAS

Výzvy MAS se blíží, Místní dny pro klima v Luži, valná hromada

Jarní měsíce budou také obdobím vyhlašování nových výzev MAS. V tomto dotačním období 2021-2027 dojde k mírným změnám - některé výzvy (IROP a OP TAK) budou vyhlašovány sice na základě výzev řídícího orgánu, ale proběhnou mimo monitorovací systém. Smyslem je posouzení souladu se strategií MAS, jestli projektové záměry přispívají k řešení místních potřeb a jestli splňují všechny požadavky výzvy. Zároveň však platí, že potřebné záměry jsou v území už většinou předjednané a připravené a na základě této znalosti byly nastaveny indikátory, které se MAS zavázala splnit.

Další Místní dny pro klima a energie tentokrát proběhnou v SOKOLOVNĚ V Luži 26. dubna 2023. Bohatý program bude rozdělen na část odbornou a část pro veřejnost a těšit se můžete na zkušenosti z měst a obcí při realizaci aktivit na ochranu klimatu (SECAP), řešení energetických úspor z pohledu Pardubického kraje, informace o netradičním řešení pro spalování biomasy, o v území dostupných službách energetického poradenství - Nová zelená úsporám light, mobilní poradenské středisko atd., dozvíte se novinky ke zdravému životnímu stylu, prověříte své zdraví a mnoho dalšího. Součástí programu je možnost návštěvy venkovní učebny Meráno a Muzea zdraví v Hamzově léčebně pro děti a dospělé.

Kancelář také intenzivně připravuje konání Valné hromady, která proběhne 13. dubna 2023 v Luži a po 4 letech budou znovu voleny orgány spolku – představenstvo, výběrová komise i kontrolní výbor. Věříme, že členy potěší i informace o řadě úspěšných projektů a aktivit a že to bude i motivace k zapojení nových členů, kterým je myšlenka rozvoje regionu MAS blízká a oslovuje je.

Sledujte naše aktivity na www.masskch.cz nebo www.facebook.com/masskch

Kancelář MAS SKCH

nahoru