Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

MAS SKCH, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

 

Aktuálně z MAS

Exkurze, adaptační strategie, SECAP, výzvy MAS

Partnerství a spolupráce – představují pilíře naší činnosti. Hezká akce se podařila ve spolupráci se sousední MAS Hlinecko a za podpory Celostátní sítě pro venkov, která již po několikáté umožnila realizaci exkurze za dobrou praxí, tentokrát s názvem Soběstačný venkov, která se konala 7. - 8. září 2023. Účastníci viděli příklady uplatnění nových technologií, digitalizace v zemědělství, udržitelné hospodaření s energiemi a ukázky biohospodářství jak v Rakousku, tak v Čechách. K energetice se letos ještě vrátíme na podzim, kdy v rámci programu Erasmus pro nás připravili rakouští partneři exkurzi po projektech Modelového regionu klimatu a energetiky Thayaland a součástí pobytu budou i příklady komunitní energetiky.

Už jsme informovali, že díky podpoře Pardubického kraje intenzivně připravujeme Adaptační strategii MAS SKCH - 1. část, která je zaměřena na vodu. V této souvislosti se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ostravě,  který má k dispozici ojedinělou aplikaci - model pro vytipování lokalit, kde by realizace opatření měla největší dopad a díky již existující spolupráci s  Institutem environmentálních výzkumů a aplikací v Pardubicích (I-Eva), který zpracoval v rámci Regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO) studii X_Novohradka Luže, vznikne cenný materiál, který umožní realizovat konkrétní opatření v krajině jak ze strany obcí, tak ze strany podnikatelů-zemědělců,  v souladu s cíli strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II.

Také již známe výsledky tzv. BEI analýzy-tedy základní inventuru emisí na území obcí zapojených do SECAP (akční plán pro klima a energie) a ve spolupráci se zkušenými odborníky (včetně krajinného inženýra a autorizovaného projektanta) nyní zahajujeme přípravu a projednávání návrhové části dokumentu, která bude nastavovat vhodné konkrétní kroky k potřebnému snižování emisí. Výstupy analýzy potvrzují, že stěžejním řešením zůstává orientace na co nejvyšší využití místních obnovitelných zdrojů energie.

Radost máme také ze zájmu dětí o toto téma, což se ukázalo v soutěži Jak vidím klima, kdy vítězové z MŠ Luže převzali po prázdninách ve venkovní učebně v areálu Hamzovy léčebny pro děti a dospělé jako cenu za své zpracování oblíbenou kreativní hru  - MagPad.  Nikdo však nemusí být smutný, soutěže budou určitě pokračovat i nadále, informace budou jak na webu MAS, tak na našem facebooku.

Naplno se také rozběhly výzvy MAS. V 1.výzvě IROP – Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ prošly obě podané žádosti úspěšně hodnocením na MAS, totéž proběhlo v rámci 7. výzvy PRV-Rozvoj regionálního podnikání a schválené žádosti byly předány na příslušný řídící orgán.

Žádosti podané do 2. výzvy IROP Odolný a připravený region určené pro hasiče právě procházejí procesem hodnocení na MAS, ale je třeba podotknout, že všechny byly připravovány již od konce roku 2022.

Samozřejmě pokračují naše energetické služby a poradenství včetně informací k novým výzvám Oprav dům po babičce a bytové domy.

Sledujte naše aktivity na www.masskch.cz nebo www.facebook.com/masskch

Kancelář MAS SKCH

nahoru