Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Mikroregion Skutečsko - Ležáky je dobrovolný svazek obcí v okresu Chrudim se sídlem vě Vrbatově Kostelci. Cílem je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území. Sdružuje celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001.

Obce sdružené v mikroregionu

 • Holetín
 • Hroubovice
 • Leštinka
 • Lukavice
 • Mrákotín
 • Prosetín
 • Předhradí
 • Skuteč
 • Smrček
 • Tisovec
 • Vrbatův Kostelec
 • Žumberk

Oficiální stránky Mikroregionu Skutečsko - Ležáky

nahoru