Navigace

Obsah

Kompostéry pro město Skuteč

 

Popis projektu

Plánem projektu je pořízení 200 ks zahradních kompostérů (100 ks - 1000 l, 100 ks - 2000 l), 1 štěpkovač. Kompostéry o celkovém objemu 300.000 l jsou schopny pojmout cca 180 t rostlinných zbytků potenciálně vznikajících v zájmovém území. Výsledkem bude prevence vzniku bioodpadů v obci a celkově udržitelné hospodaření s odpady, zabránění ztráty živin, vzdělávání a motivace občanů.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je předcházení vzniku bioodpadů na území města Skuteč, zamezení nelegálním způsobům likvidace BRKO a v neposlední řadě navracení živin do půdy pomocí kompostu, vytvořeného z BRKO zkompostovaného v kompostérech pořízených v rámci projektu.

 

Projekt "Kompostéry pro město Skuteč" je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo 1logo 2