Navigace

Obsah

Komunitní centrum Štěpánov - II. etapa

 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013039

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování veřejného zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, volnočasových, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů bude v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, základní sociální poradenství se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování a komunitní sociální práce.

Cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím vybudování veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity, umožnit realizaci komunitních, sociálních, vzdělávacích, kulturních, volnočasových a environmentálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je výstavba nového komunitního centra, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, volnočasových, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Projekt Komunitní centrum Štěpánov - II. etapa je spolufinancován Evropskou unií.

logo