Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci informačního systému ve městě Skuteč. Realizací projektu dojde k implementaci moderního SW a HW, které usnadní a zefektivní práci zaměstnancům MěÚ Skuteč a obyvatelům města. Hlavní projektové aktivity byly rozděleny dle logických funkčních celků.

Cíl projektu

Cíl projektu plně zapadá do širších strategií a koncepcí regionu, kraje, obce, stejně tak jako je v souladu s plány na krajské a regionální úrovni.
Popisovaný projekt sleduje naplnění cílů definovaných a popsaných v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a navazující dokument Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.
Potřebnost projektu je zdůvodněna naplněním kritéria rozvoje veřejné správy v souladu s projektovými okruhy č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 a spočívá v zajištění technologické podpory v oblastech:
- řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola);
- řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál);
- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow);
- evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace;
- řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru.
Projekt je v souladu s obecnými předpoklady a podmínkami realizace s architektonickými principy eGovernmentu.

Projekt "Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč" je spolufinancován Evropskou unií.

logo

Svátek

Svátek má Jan

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:847
TÝDEN:847
CELKEM:1834110

nahoru