Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009896

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Skuteč. Realizací projektu dojde k vybudování nové přístavby stávající mateřské školy Skuteč, ulice Poršova 240, a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávajícímu stavu. Výstupem projektu je přístavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání pro místní obyvatele a uspokojit tak poptávku po umístění dětí do MŠ
  • vytvořit moderní a kvalitní prostředí s dostatkem prostoru pro všestranný rozvoj dětí díky pořízení vybavení MŠ
  • zajistit, díky dostupné předškolní péči o děti, lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce
  • zajistit lepší možnost přijetí dětí mladších tří let - tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trh práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu
  • zvýšit ekonomický přínos pro obec a s tím související vyšší životní úroveň rodin, která vzniká jako důsledek plnohodnotného zaměstnání obou rodičů. Toto bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos pro obec jako takovou.

Výsledky projektu

Výstupem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je realizace přístavby Mateřské školy vč. venkovních úprav. Výstup se skládá z několika dílčích aktivit:

  • výstavba přístavby mateřské školy – stavebního objektu se souhrnnou kapacitou 56 dětí
  • pořízení vnitřního vybavení do nově vystavěné přístavby
  • stavební úpravy přilehlé zahrady (konečné terénní úpravy)
  • pořízení a instalace venkovních prvků (herní prvky, mobiliář, zeleň)

Projekt "Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240" je spolufinancován Evropskou unií.logo

Svátek

Svátek má Leoš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:151
TÝDEN:1792
CELKEM:1829320

nahoru