Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského Skuteč

logo

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003607

Stručný popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na modernizaci odborných učeben a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ  Komenského Skuteč. Konkrétně se jedná o učebnu přírodních věd, kabinet chemie a učebnu informatiky a tím výrazně podpořit kvalitu výuky v ZŠ Komenského Skuteč. V rámci projektu bude také vybudován výtah a dojde k přestavbě současného WC na bezbariérové.

Cíle projektu:

* Zvýšení kvality a efektivity výuky - realizace projektu výrazně přispěje ke zvýšení kvality výuky díky modernizaci či vytvoření několika odborných učeben, jež svojí povahou navazují na klíčové kompetence podporované IROP. Nově vybudovány bude učebna přírodních věd (která vznikne namísto stávající kmenové třídy) Modernizována bude nově přesunutá učebna informatiky. Ve všech těchto učebnách budou vyučovány předměty, jež jsou podstatné pro budoucí studium a následné uplatnění na trhu práce. Proto je zapotřebí zajistit dostatečně kvalitní výuku a připravit žáky na budoucí studium.
* Rozvoj klíčových kompetencí v oblasti práce s digitálními technologiemi a přírodními vědami - výuka v nových prostorách přispěje k rozvoji zmíněných klíčových kompetencí pomocí nového moderního vybavení učeben, což povede k interaktivní výuce a zvýšení zájmu žáků o probíraná témata. Bezbariérovost, která v dnešní době bývá nedílnou součástí moderní doby, umožní především zvýšit počet zájemců o studium na této základní škole.
* Zvýšení zájmu o studium digitálních technologií a přírodních věd, a s tím spojené vyšší budoucí uplatnění absolventů na trhu práce - současný trh práce je čím dál více zaměřen na digitální technologie, jež jsou v dnešní době čím dál více rozšířeny. Odborníci v oblasti přírodních věd jsou také neustále poptáváni. Základy pro budoucí dosažené vzdělaní žáků v jednotlivých oblastech jsou budovány již na základním stupni vzdělání, a tím ovlivňují také možné uplatnění na trhu práce. ZŠ Skuteč tedy realizací předkládaného projektu pružně reaguje na vývoj a potřeby současného trhu práce a má za cíl co nejlépe připravit své žáky pro jejich budoucnost.

Projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského Skuteč je spolufinancován Evropskou unií.

Svátek

Svátek má Jan

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:15
DNES:782
TÝDEN:782
CELKEM:1834045

nahoru