Navigace

Obsah

Skuteč - Realizace sídelní zeleně 2

 

Popis projektu

Obsahem projektu je návrh regenerace solitérní, skupinové a liniové zeleně na plochách veřejně přístupné sídelní zeleně ve Skutči, včetně doplnění mobiliáře.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zejména revitalizace zeleně na plochách veřejně přístupných v zastavěném území města. Jedná se vesměs o exponovaná místa v návaznosti významných objektů ve městě (fara, smuteční síň, Komerční banka), kde původně založená zeleň dožívá či byla citelně poškozena při vichřici v roce 2008, kdy byly poté některé stromy odstraněny a je třeba zajistit její obnovu.

 

Projekt "Skuteč - Realizace sídelní zeleně 2" je spolufinancován Evropskou unií.

 

  logo 1logo 2