Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a kuchyně Skuteč

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny a kuchyně, zahrnující zateplení obvodového pláště KZS, výměnu vnějších otvorových výplní a zateplení střešní  konstrukce. Dále bude provedena instalace fotovoltaického systému.

Cíle projektu

1. Modernizace obvodového pláště objektu:
a) Zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s šedým EPS tl. 140 mm,
b) Zateplení soklu XPS tl. 120 mm do hloubky minimálně 0,3 m pod úroveň přilehlé podlahy
přízemí,
c) Výměna původních výplní otvorů za nové s maximálním celkovým U = 1,20 W/m2K,
d) Zateplení ploché střechy EPS 100 S o celkové tl. 240 mm.
2. Instalace fotovoltaického systému

logo opžp logo mžp

nahoru