Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel-NPM

  • Rozsáhlé opravy provedeny v letech 1756-1766.
  • Schody ke kostelu jsou z roku 1765, litinové zábradlí z r. 1890. Střecha věže byla opravována roku 1972, kostelní zeď r. 1985.
  • Hlavní oltář rokokový, rámový (kopie Brandlova obrazu ve Vysokém Mýtě).
  • Po straně oltáře sochy sv.Petra a Pavla z 18.st.
  • Boční oltáře P.Marie z r. 1761 a Jana Nepomuckého z r. 1769.
  • Renesanční pískovcová kazatelna z let 1560-70.
  • Varhany z roku 1738, rekonstruovány v roce 1998.
  • Cínová křtitelnice z roku 1318, mramorová kropenka po r. 1600.
  • V presbytáři fragmenty nástěnné malby z počátku 16.století.
nahoru