Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Znak města

V červeném štítě stříbrná kvádrovaná hradba do oblouku, z níž vynikají dvě stříbrné kvádrované věže, každá se třemi černými okny (1, 2), s cimbuřím a černou báňovitou střechou zakončenou zlatou makovicí.

Znak města je užíván od poloviny 19. století. V roce 2016 byla společností Alerion s.r.o. a jejím heraldikem PhDr. Zdeňkem Kubíkem provedena grafická korektura znaku, která nyní odpovídá heraldickým standardům. 

Znak byl Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PČR zanesen v říjnu 2016 do Registru komunálních symbolů.

znak města

nahoru