Navigace

Obsah

Antonín František Rybička-Skutečský

* 30. 10. 1812 Skuteč
† 24. 1. 1899 Vídeň, pohřben v Chrudimi

Rybička Právník (Rada vrchního zemského soudu), historik a odborný spisovatel, autor více než tisíce hesel v Riegrově naučném slovníku, heraldik a genealog.

Antonín František Rybička-Skutečský se narodil 30. 10. 1812 jako syn kupce a městského rady ve Skutči. Po gymnaziálních studiích absolvoval právnickou fakultu v Praze. Svou právnickou dráhu začal v roce 1837 v Chrudimi. V letech 1849 až 1851 byl Rybička redaktorem českého vydání říšského zákoníku. V roce 1857 se stal dvorským sekretářem vrchního zemského soudu a o tři roky později jeho radou.

Rybičkovo literární dílo se týká kulturní, literární a právní historie a pomocných věd historických. V této oblasti je autorem více než tisíce hesel v Riegrově naučném slovníku. Z pomocných věd historických se věnoval nejvíce heraldice a genealogii. Mezi jeho významné práce patří stať O starožitnostech a umělcích Chrudimských, monografie O českém zvonařství nebo literárně historická studie Přední křísitelé národa českého. Celková bibliografie Rybičkova díla čítá 10 samostatných spisů a na 600 odborných článků. Zemřel 24. 1. 1899 ve Vídni, pohřben je v Chrudimi.