Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Bohumil Václav Konečný

* 16. července 1871, Skuteč
† 1. července 1896, Chrudim

KOnečnýSyn hostinského vystudoval litomyšlské gymnázium, kde byl jeho učitelem dějepisu a zeměpisu Alois Jirásek. Díky jeho vlivu se rozhodl pokračovat ve studiu právě těchto předmětů na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1896 byl ustanoven suplentem Obchodní akademie Chrudim.

S osobností Bohumila V. Konečného jsou spjaty první snahy o založení Městského muzea ve Skutči. Velkou měrou se zasloužil také o zhotovení a slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě Václava Jana Tomáška (čp. 357) a rodném domě Antonína Františka Rybičky (čp. 364).

Přestože zemřel záhy, stihl publikovat množství historických článků, kritik a úvah a to v různých celostátních i krajských časopisech a novinách (Časopis přátel starožitností českých, Český časopis historický, Český lid, Český Východ, Dalibor, Hlas z východních Čech, Chrudimské listy, Moravská Orlice, Památky archeologické, Světozor, Vesna).

Bohumil V. Konečný připravoval také vydání Pamětí města Skutče a okolí. Podle zprávy ředitele Obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skutči – Antonína Františka Hlineckého, zanechal rukopis I. dílu, který se ale někam ztratil.

nahoru