Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

MŠ Poršova

ms porsovaPoršova 240, Skuteč
Ředitelka: Iveta Hrubá

Telefon: 469 350 453
Web: www.msporsova.cz

Počet dětí: 92 (kapacita 100)
Počet tříd: 4
Zájmové kroužky: pěvecký sbor Fialky, výtvarný kroužek

nahoru