Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Odpadové hospodářství

Nové termíny svozů komunálního odpadu

Z důvodu hledání úspor v odpadovém hospodářství nově zavádíme od března svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní. Nové opatření se netýká bytových domů, kde svoz zůstává týdenní.

Po dohodě s vedením svozové společnost budou tyto čtrnáctidenní svozy probíhat několik měsíců, přičemž jednotlivé měsíce budeme monitorovat a vyhodnocovat.

V červenci bychom chtěli učinit závěrečné rozhodnutí, jaká varianta pro nás bude, s ohledem na finanční náklady, výhodnější. V případě ponechání čtrnáctidenních svozů, je zde i varianta týdenních svozů přes letní měsíce v době vysokých teplot.

O tom všem Vás budeme průběžně informovat. U kontejnerových stání se termíny svozů nemění.

Nově tedy bude svoz komunálního odpadu z domácností probíhat od měsíce březen takto:

Lichý týden
pondělí – Štěpánov, Zbožnov, Lhota
čtvrtek – Skuteč včetně bytových domů*, Skutíčko, Přibylov, Nová Ves
pátek – Zhoř, Hněvětice, Lešany

Sudý týden
pondělí – Radčice, Žďárec
středa – Skuteč bytové domy*
pátek – Lažany

* 8 a více bytů v objektu (ulice Družstevní, Sládkova, Havlíčkova, ČSA a Dr. Znojemského)

V mnoha okolních městech čtrnáctidenní varianta svozů funguje již několik let, což nyní v důsledku zvýšení sazby DHP na svoz odpadů o 6 % rozhodně kvitují. Jsem přesvědčen, že i my najdeme tu nejvhodnější variantu.

Jak jsme na tom v porovnání s okolními městy?

Luže - 700 Kč - svoz 1x za 14 dní
Hrochův Týnec - 900 Kč - svoz 1x za 7 dní
Skuteč - 950 Kč - svoz 1x za 14 dní
Proseč - 1.000 Kč - svoz 1x za 14 dní
Chrast - 1.000 Kč - svoz 1x za 14 dní

 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2023

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 ve výši 2.181.016 Kč byl hrazen z rozpočtu města. V přepočtu na jednoho obyvatele tak náklady činily 1.157 Kč/osoba/rok.

Celkové náklady za uplynulý rok představují částku 6.777.250 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady za:

svoz komunálního odpadu 4.023.880 Kč
svoz separovaného odpadu (papír, plast) 593.652 Kč
svoz plechovek 30.593 Kč
svoz nebezpečného odpadu 82.838 Kč
svoz papíru a lepenky ze sběrného dvora (mimo smlouvu) 116.790 Kč
provoz sběrného dvora 1.915.947 Kč
ostatní drobné náklady  13.750 Kč

Zde však nejsou započítány další náklady na zaměstnance provádějící svoz odpadkových košů, ani náklady vzniklé kvůli nezodpovědným lidem házejícím do kontejnerů odpady, které tam nepatří. Svozová společnost takový kontejner nevyveze, musí být našimi zaměstnanci roztříděn.

Třídit se vyplatí. Svoz separovaného odpadu nás sice stál 593.652 Kč, ale odměna za tento vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM činila 998.917 Kč.

Celkové příjmy na odpadovém hospodářství za rok 2023 dosáhly 4.596.234 Kč:

poplatky občanů 3.572.633 Kč
příjmy za svoz olejů a textilu  24.684 Kč
příjmy za svoz separovaného odpadu (papír, plast) 998.917 Kč

 

Závěrem přehled vytříděných složek:

 • barvy, lepidla, pryskyřice 2.200 t
 • biologicky rozložitelný odpad 342.630 t
 • dřevo 11.080 t
 • kovy 85.346 t
 • objemný odpad 290.900 t
 • oděvy 14.801 t
 • oleje, tuky 1.275 t
 • papír, lepenka 90.724 t
 • plasty 79.910 t
 • sklo 64.333 t
 • směsný komunální odpad 1.010.778 t
 • směsné stavební a demoliční materiály 30.300 t
 • stavební materiály 660 kg
 • textilní materiály 7.180 t
 • tuky 150 kg

Celkem bylo vytříděno 2.032.267 tun odpadu.

 

Nádoby na tříděný odpad

Kontejnery (zvony) na tříděný odpad v místních částech měníme za otevíratelné 1100 l nádoby (papír, plast). Navíc má každá domácnost možnost požádat o popelnice na papír a plast. Stačí se ozvat panu místostarostovi (milan.pesek@skutec.cz, 469 326 401)

Musíme si uvědomit, co do popelnic patří a nepatří. Svozová společnost může do popelnice nahlédnout (a že to dělají) a případně popelnice nevyvézt. Musíme se prostě naučit třídit. Třeba jednou v něčem můžeme být nejlepší - není moc měst, co má systém odpadového hospodářství takhle nastavený.

Hodně se také ptáte na bioodpadové nádoby. Nedávno jsme zájemcům zdarma rozdávali kompostéry. V současné době můžete využívat kompostárnu. Bioodpad ale budeme také řešit.

Seznam hnízd na tříděný odpad naleznete naké v naší Interaktivní mapě.

 

Harmonogram svozu (od března 2024)

Svoz komunálního odpadu probíhá následovně:

Lichý týden
pondělí – Štěpánov a Zbožnov
čtvrtek – Skuteč včetně bytových domů, Skutíčko, Přibylov, Nová Ves
pátek – Zhoř, Hněvětice, Lešany

Sudý týden
pondělí – Radčice, Žďárec
středa – Skuteč bytové domy
pátek – Lhota, Lažany

Svoz tříděného odpadu (papír a plast) probíhá v celé Skutči (včetně místních částí) jednou měsíčně. V úterý se vyváží plast a ve středu papír.

Podrobně naleznete všechny termíny v kalendáři níže.

Internet Explorer není podporován. Pokud se vám kalendář nezobrazí, zkuste jiný prohlížeč.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Skuteč

Adresa:
Zvěřinova 985
539 73 Skuteč

Provozovatel:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Nasavrky
538 25 Nasavrky, Slatiňanská 23

Tel.: +420 469 625 456
E-mail: nasavrky@avecz.cz

IČO: 493 56 089

Odpovědná osoba:
p. Šimůnek
Tel.: +420 731 636 030

Provozní doba:

 • středa: 9:00 – 12.00 / 13:00 – 17:00
 • pátek: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
 • sobota: 8:00 – 12:00

Více informací na samostatné stránce Sběrný Dvůr.

Kompostárna

KompostárnaAdresa:
Bílý Kopeček 1021
539 73 Skuteč

Prodej kompostu
2 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)
možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

 

Odpovědná osoba:
Jaromír Bubeníček
Tel.: +420 731 557 425

Provozní doba:
duben - listopad

 • pondělí: 13:00 – 15:00
 • středa: 13:00 – 15:00
 • sobota: 9:00 – 11:00

Ostatní dny po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.

Více informací na stránce Kompostárna.

nahoru