Navigace

Obsah

Sběrný dvůr Skuteč

mapa-dvursberny-dvur

Adresa:

Zvěřinova 985
539 73 Skuteč

 

Provozovatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Nasavrky
Slatiňanská 23
538 25 Nasavrky

Tel.: +420 469 625 456
E-mail: nasavrky@avecz.cz

IČO: 493 56 089

Odpovědná osoba:

Karel Šindelíř
Tel.: +420 731 636 030

 

Provozní doba:

středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00  

 

Seznam skupin přijímaných odpadů


13 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 Kovové obaly, skleněné obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorbční činidla, filtrační materiály včetně motorových olejů jinak blíže neurčených

16 Pneumatiky – osobní

17 Asfaltové směsi obsahující dehet, stavební materiály neobsahující azbest, směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03, zemina a kamení neuvedené pod č. 170503, měď, bronz, mosaz. hliník, olovo, zinek, cín, železo a ocel, neželezné kovy

19 Železné kovy

20 Papír, lepenka, sklo, textilní materiály, rozpouštědla, zářivky, jiný odpad obsahující rtuť, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřiceobsahující nebezpečné látky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická