Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Sběrný dvůr

mapa-dvursberny-dvur

Adresa:

Zvěřinova 985
539 73 Skuteč

Provozovatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Nasavrky
Slatiňanská 23
538 25 Nasavrky

Tel.: +420 469 625 456
E-mail: nasavrky@avecz.cz

IČO: 493 56 089

Odpovědná osoba:

p. Šimůnek
Tel.: +420 731 636 030

Provozní doba:

 • středa: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
 • pátek: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
 • sobota: 8:00 – 12:00

Sběrný dvůr zajišťuje bezplatný odběr od občanů a majitelů rekreačních objektů následujících druhů odpadů:

 • Elektroodpad - televizory, chladničky, zářivky, žárovky, elektronika, apod.
 • Plast
 • Sklo
 • Motorové oleje, znečištěné obaly, olejové filtry, rozpouštědla
 • Pneumatiky - zdarma 4 ks na osobu starší 18 let/rok
 • Objemný odpad: nábytek, matrace, koberce, linolea, textil, boty, lyže, sáňky, dveře, WC mísy, umyvadla, plastové vany, apod.
 • Odpad ze zahrádek, větve, zeleň
 • papír a lepenka, včetně papírových a lepenkových obalů
 • baterie a akumulátory
 • směsné kovy, železo, ocel, neželezné kovy, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín

Sběrný dvůr zajišťuje odběr následujících odpadů za poplatek:

Název odpadu Jednotková cena za tunu odpadu bez DPH Výše DPH
Pneumatiky (osobní) - 4ks/rok zdarma 3.850 21
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 1.320 21
Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenka) 2.750 21
Zemina a kamení 1.100 21
Stavební materiály obsahující asbest 3.850 21
Směsné stavební a demoliční odpady 1.870 21
Detergenty obsahující nebezpečné látky 14.300 21
nahoru