Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Ke stažení

Jakékoli užití znaku města, např. na tiskové materiály, propagační předměty, případně jeho použití při pořádání veřejné akce apod., je podmíněno souhlasem Rady města Skuteč. Tento požadavek vyplývá z § 34a Zákona o obcích. Žadatel o udělení souhlasu s použitím znaku na konkrétní účel podá písemnou žádost prostřednictvím správního odboru Městského úřadu Skuteč. V žádosti bude uveden záměr a způsob použití znaku města doložený návrhem řešení.

Formulář žádosti o použití znaku města

Formulář žádosti o použití znaku města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,51 kB

Znak města Skuteč

Znak města Skuteč.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,86 kB

Prapor města Skuteč

Prapor města Skuteč.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,57 kB

Logo města Skuteč

Logo města Skuteč.rar
Typ souboru: RAR Archiv, Velikost: 11,64 kB

Logomanuál

Logomanuál.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 644,13 kB
nahoru