Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Odbory

Starosta

Místostarosta

Tajemnice městského úřadu

Správní odbor

  • Ing. Jana Burešová – vedoucí

Ekonomický odbor

  • Ing. Jana Štěpánková – vedoucí

Odbor kultura a školství

  • Lenka Frídlová – vedoucí

Odbor stavební úřad, majetek a investice

  • Ing. Iveta Kopřivová – vedoucí

Dle zákona č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, v platném znění.

Stavební úřad:

Skuteč – Skuteč, Skutíčko, Žďárec u Skutče, Radčice, Lhota u Skutče, Nová Ves, Štěpánov, Zbožnov, Přibylov, Hněvětice, Borek, Zhoř, Lažany, Lešany
Hluboká – Chlum, Střítež, Hluboká
Předhradí – Předhradí, Dolívka
Prosetín – Prosetín, Mokrýšov, Malinné, Klínek
Leštinka – Leštinka
Mrákotín – Mrákotín, Oflenda
Vrbatův Kostelec – Vrbatův Kostelec, Louka, Habroveč, Cejřov

ZPF + ochrana památných stromů + významné krajinné prvky:

správní obvod stavebního úřadu – Skuteč, Proseč, Luže

Odbor životního prostředí:

správní obvod stavebního úřadu – Skuteč

Silniční správní úřad:

správní obvod stavebního úřadu – Skuteč

Správní odbor – Matrika:

matrika (narození, úmrtí, manželství), evidence obyvatel, rybářské lístky

Výkon matriční činnosti pro obce:

Prosetín – Mokrýšov, Malinné, Klínek
Leštinka
Vrbatův Kostelec – Louka, Habroveč, Cejřov, Hlína
Předhradí – Dolívka
Mrákotín – Oflenda
Hluboká – Chlum, Střítež, Dolany
Skuteč – Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče

Svatební obřady

Místem pro svatební obřady byla stanovena obřadní síň v budově městského úřadu. Doba pro konání obřadů byla stanovena od 9:00 do 13:00. Oddacími dny jsou všechny pátky
a soboty v měsíci. Oddacími dny nejsou dny státních svátků a dny 03.04.2021 a 31.12.2022.

Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly
a zároveň, aby oddávající s matrikářkou měli dostatek času k případnému přesunu z jednoho místa konaní svatebního obřadu na místo další.

Evidence obyvatel

Výkon pro město Skuteč.

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím města a jejich částí:

Skuteč – Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Žďárec u Skutče,
Bor u Skutče
Hluboká – Dolany, Chlum, Střítež,
Perálec – Kutřín,
Proseč – Česká Rybná, Martinice, Miřetín, Paseky, Podměstí, Záboří,
Předhradí – Dolívka,
Vrbatův Kostelec – Cejřov, Habroveč, Louka,
Prosetín – Malinné, Mokrýšov,
Mrákotín – Oflenda,
Zderaz
Leštinka
Luže – Košumberk, Zdislav, Radim, Bělá, Dobrkov, Doly, Srbce, Voletice, Brdo, Domanice, Rabouň,
Střemošice – Bílý Kůň.

Komise pro projednávání přestupků města Skuteč

Komise pro projednávání přestupků města Skuteč je zvláštní orgán města zřízený ve smyslu § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích projednává přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, proti majetku a  přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

Projednává přestupky pro tyto města a jejich části:

Skuteč – Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Žďárec u Skutče,
Bor u Skutče
Hluboká – Dolany, Chlum, Střítež,
Perálec – Kutřín,
Proseč – Česká Rybná, Martinice, Miřetín, Paseky, Podměstí, Záboří,
Předhradí – Dolívka,
Vrbatův Kostelec – Cejřov, Habroveč, Louka,
Prosetín – Malinné, Mokrýšov,
Mrákotín – Oflenda,
Zderaz
Leštinka

nahoru