Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2024

Usnesení z 33. schůze rady města, konané dne 12.2.2024 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 33.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,16 kB

Usnesení z 32. schůze rady města, konané dne 29.1.2024 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 32.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,01 kB

Usnesení z 31. schůze rady města, konané dne 15.1.2024 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 31.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,65 kB

Rok 2023

Usnesení z 30. schůze rady města, konané dne 28. 12. 2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 30.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,03 kB

Usnesení z 29. schůze rady města, konané dne 20.12.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 29.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,8 kB

Usnesení z 28. schůze rady města, konané dne 11.12.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 28.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,28 kB

Usnesení z 27. schůze rady města, konané dne 27.11.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 27.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,57 kB

Usnesení z 26. schůze rady města, konané dne 13.11.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 26.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,25 kB

Usnesení z 25. schůze rady města, konané dne 30.10.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,99 kB

Usnesení z 24. schůze rady města, konané dne 16.10.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,01 kB

Usnesení z 23. schůze rady města, konané dne 2.10.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,05 kB

Usnesení z 22. schůze rady města, konané dne 18.9.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,02 kB

Usnesení z 21. schůze rady města, konané dne 4.9.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,23 kB

Usnesení z 20. schůze rady města, konané dne 16.8.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,67 kB

Usnesení z 19. schůze rady města, konané dne 31.7.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,57 kB

Usnesení z 18. schůze rady města, konané dne 17.7.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,44 kB

Usnesení ze 17. schůze rady města, konané dne 26.6.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 17.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,09 kB

Usnesení z 16. schůze rady města, konané dne 12.6.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,37 kB

Usnesení z 15. schůze rady města, konané dne 29.5.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,98 kB

Usnesení ze 14. schůze rady města, konané dne 15.5.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,08 kB
Zobrazeno 1-20 ze 465
nahoru