Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2023

Usnesení z 21. schůze rady města, konané dne 4.9.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,23 kB

Usnesení z 20. schůze rady města, konané dne 16.8.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,67 kB

Usnesení z 19. schůze rady města, konané dne 31.7.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,57 kB

Usnesení z 18. schůze rady města, konané dne 17.7.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,44 kB

Usnesení ze 17. schůze rady města, konané dne 26.6.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 17.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,09 kB

Usnesení z 16. schůze rady města, konané dne 12.6.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,37 kB

Usnesení z 15. schůze rady města, konané dne 29.5.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,98 kB

Usnesení ze 14. schůze rady města, konané dne 15.5.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,08 kB

Usnesení z 13. schůze rady města, konané dne 3.5.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,32 kB

Usnesení z 12. schůze rady města, konané dne 17.4.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,67 kB

Usnesení z 11. schůze rady města, konané dne 28.3.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,41 kB

Usnesení z 10. schůze rady města, konané dne 13.3.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,42 kB

Usnesení z 9. schůze rady města, konané dne 27.2.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,58 kB

Usnesení z 8. schůze rady města, konané dne 14.2.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,78 kB

Usnesení ze 7. schůze rady města, konané dne 30.1.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,63 kB

Usnesení z 6. schůze rady města, konané dne 16.1.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,49 kB

Rok 2022

Usnesení z 5. schůze rady města, konané dne 30.12.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,61 kB

Usnesení z 4. schůze rady města, konané dne 12.12.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,74 kB

Usnesení z 3. schůze rady města, konané dne 28.11.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,9 kB

Usnesení z 2. schůze rady města, konané dne 14.11.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,61 kB
Zobrazeno 1-20 ze 453
nahoru