Menu
Město Skuteč

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2023

Usnesení z 6. schůze rady města, konané dne 16.1.2023 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,49 kB

Rok 2022

Usnesení z 5. schůze rady města, konané dne 30.12.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,61 kB

Usnesení z 4. schůze rady města, konané dne 12.12.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,74 kB

Usnesení z 3. schůze rady města, konané dne 28.11.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,9 kB

Usnesení z 2. schůze rady města, konané dne 14.11.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,61 kB

Usnesení z 1. schůze rady města, konané dne 31.10.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,2 kB

Usnesení ze 108. schůze rady města, konané dne 10.10.2022 na MěU ve Skutči

Výpis RMS 108.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,51 kB

Usnesení ze 107. schůze rady města, konané dne 26.9.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 107.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,46 kB

Usnesení ze 106. schůze rady města, konané dne 12.9.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,01 kB

Usnesení ze 105. schůze rady města, konané dne 29.8.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 105.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,21 kB

Usnesení ze 104. schůze rady města, konané dne 17.8.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 104.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,42 kB

Usnesení ze 103. schůze rady města, konané dne 8.8.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 103.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,93 kB

Usnesení ze 102. schůze rady města, konané dne 18.7.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 102.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,26 kB

Usnesení ze 101. schůze rady města, konané dne 1.7.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 101.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,77 kB

Usnesení ze 100. schůze rady města, konané dne 20.6.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 100.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,37 kB

Usnesení z 99. schůze rady města, konané dne 6.6.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 99.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,02 kB

Usnesení z 98. schůze rady města, konané dne 23.5.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 98.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,89 kB

Usnesení z 97. schůze rady města, konané dne 9.5.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 97.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,45 kB

Usnesení z 96. schůze rady města, konané dne 25.4.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 96.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,96 kB

Usnesení z 95. schůze rady města, konané dne 4.4.2022 na MěÚ ve Skutči

Výpis RMS 95.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,72 kB
Zobrazeno 1-20 ze 438
nahoru