Navigace

Obsah

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2020

Usnesení z 53. schůze rady města, konané dne 31. 8. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 52. schůze rady města, konané dne 17. 8. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 51. schůze rady města, konané dne 3. 8. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 50. schůze rady města, konané dne 20. 7. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 49. schůze rady města, konané dne 29. 6. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 48. schůze rady města, konané dne 15. 6. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 47. schůze rady města, konané dne 1. 6. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 46. schůze rady města, konané dne 18. 5. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 45. schůze rady města, konané dne 4. 5. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 44. schůze rady města, konané dne 20. 4. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 43. schůze rady města, konané dne 30. 3. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 42. schůze rady města, konané dne 16. 3. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 41. schůze rady města, konané dne 2. 3. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 40. schůze rady města, konané dne 17. 2. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 39. schůze rady města, konané dne 3. 2. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 38. schůze rady města, konané dne 20. 1. 2020 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 37. schůze rady města, konané dne 6. 1. 2020 na MěÚ ve Skutči

Rok 2019

Usnesení z 36. schůze rady města, konané dne 30. 12. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 35. schůze rady města, konané dne 16. 12. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 7. schůze rady města, konané dne 7. 1. 2019 na MěÚ ve Skutči

Stránka