Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Vlajka města

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zubatý bílý v poměru 5:2. Bílý pruh má sedm obdélníkových zubů a šest čtvrtinových mezer. Z něj vyrůstají nad druhou a pátou mezerou dvě bílé věže se třemi černými okny (1, 2), s cimbuřím a černou báňovitou střechou se žlutou makovicí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka byla městu udělena 31. 5. 2005 Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR a následně zanesena do Registru komunálních symbolů. Vlajka vychází ze znaku, který je užíván od poloviny 19. století.

vlajka města

nahoru