Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Místní poplatky

Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2023 se oproti předchozímu roku nemění. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je výše poplatků následující:

Pro občany mající trvalý pobyt v části Skuteč, Žďárec u Skutče, Radčice a Lažany je poplatek za svoz odpadů ve výši 800 Kč/osobu.

V místních částech Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov, Zbožnov, Lhota, Zhoř, Hněvětice a Lešany je poplatek ve výši 750 Kč/osobu.

Nadále zůstává v platnosti osvobození dětí od narození do pěti let věku, a to až do konce roku, ve kterém pěti let dosáhly.

 

Majitelé psů, kteří mají řádně uhrazen poplatek ze psa, dostanou 250 ks sáčků na psí exkrementy. Sáčky si mohou vyzvednout na ekonomickém odboru Městského úřadu Skuteč. Zároveň na ně mají nárok také majitelé psů, které Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 od tohoto poplatku osvobodila.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa drženého v rodinném domě 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750 Kč

b) za jednoho psa drženého v ostatních domech 1. 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2. 250 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

 

Poplatek za svoz odpadů i poplatek ze psa je splatný do 30. dubna 2023. 

Poplatky můžete uhradit na pokladně Městského úřadu Skuteč v aktuálně platných úředních hodinách. Apelujeme na občany, aby v co největší možné míře využívali bezhotovostních plateb kartou nebo úhrad na účet 19-5029531/0100.

Variabilní symbol a částku sdělíme na telefonu 469 326 471 nebo na e-mailu veronika.cechlovska@skutec.cz.

nahoru