Navigace

Obsah

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2019

Usnesení z 28. schůze rady města, konané dne 16. 10. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 8. schůze rady města, konané dne 21. 1. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 9. schůze rady města, konané dne 4. 2. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 10. schůze rady města, konané dne 18. 2. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 11. schůze rady města, konané dne 4. 3. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 12. schůze rady města, konané dne 18. 3. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 13. schůze rady města, konané dne 1. 4. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 14. schůze rady města, konané dne 15. 4. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 15. schůze rady města, konané dne 29. 4. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 16. schůze rady města, konané dne 13. 5. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení ze 17. schůze rady města, konané dne 20. 5. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 18. schůze rady města, konané dne 27. 5. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 19. schůze rady města, konané dne 10. 6. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 20. schůze rady města, konané dne 24. 6. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 21. schůze rady města, konané dne 15. 7. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 24. schůze rady města, konané dne 19. 8. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 23. schůze rady města, konané dne 6. 8. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 22. schůze rady města, konané dne 29. 7. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 25. schůze rady města, konané dne 2. 9. 2019 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 26. schůze rady města, konané dne 16. 9. 2019 na MěÚ ve Skutči

Stránka